Therapieën

Wanneer u voor de eerste keer komt voor een behandeling, word er eerst een intake gesprek gehouden. Hierbij worden persoonlijke gegevens genoteerd en de klacht(en) besproken en vastgelegd. Al uw informatie is vertrouwd en altijd door u zelf op te vragen of in te zien.

Afhankelijk van de klachten en/of wensen, wordt er een behandelplan opgesteld. De therapieën kunnen als een op zichzelf staande behandeling worden gezien, maar ook combinaties zijn mogelijk. In de meeste gevallen worden deze therapieën ook gecombineerd, omdat niet iedereen hetzelfde is.

De verschillende therapieën worden afzonderlijk uitgelegd. Klik hiervoor op de desbetreffende therapie hierboven.

Naast deze therapieën maak ik ook veelvuldig gebruik van de Dornmethode en Segmentale massagetherapie. Beide therapievormen worden hiernaast in het kort uitgelegd. Ze worden vaak geïntegreerd tijdens een behandeling, maar zijn ook apart toe te passen.

De behandelingen worden uitgevoerd op een kruk of verstelbare tafel. Zodat altijd de juiste uitgangshouding kan worden gerealiseerd. Ook het op en af stappen wordt hierdoor makkelijker gemaakt.


Copyright © 2009-2019 Reset4U Home | Contact